ประวัติวัดพุทธาราม ลีดส์

ประวัติวัดพุทธาราม ลีดส์  (โดยย่อ)

 ****************

วัดพุทธาราม ลีดส์ ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)  เป็นวัดในสายงานการบริหารของคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 

ในต่างประเทศ  ได้เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

โดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ  เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  และประธานสำนักงาน

กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นการถวายอนุสรณ์

แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราช  เมื่อคราวนำคณะเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับคริตศาสนาณ นครวาติกัน

และได้เดินทางมา เป็นประธานเปิดการประชุมพระสงฆ์นานาชาติ  (พระฝรั่ง) สายพระป่า

ซึ่งล้วนเป็นศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา) ณ วัดอมารวดี ประเทศสหราชอาณาจักร  และได้รับ

นิมนต์จากชาวไทยในเขตยอกแชร์   ซึ่งเป็นภาคกลางตอนเหนือ ของ ประเทศสหราชอาณาจักร 

เป็นผู้ตั้งชื่อวัดใหม่แห่งนี้ว่า  “วัดพุทธาราม ลีดส์”  เพื่อเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในภาค

พื้นยุโรปอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นถิ่นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของดินแดนชาวตะวันตก และได้รับ

เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ในการสร้าง วัดพุทธาราม ลีดส์   โดยได้มอบหมายให้พระครูสิริธรรมประทีป

เป็นหัวหน้านำคณะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศดำเนินการในการสร้างวัดแห่งนี้ให้

สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ เพื่อให้เป็นวัดไทยมั่นคงถาวรตั้งอยู่ในต่างประเทศสืบต่อไป.

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัด ดังนี้

 

๑.  เพื่อเป็นการถวายอนุสรณ์แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

    อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

    ในภาคพื้นทวีปยุโรป

๓. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ) ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านศาสนสัมพันธ์ กับศาสนาอื่น ๆ

๕. เพื่อเป็นศูนย์การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงามต่าง ๆ

Login Form

Visitors Counter

0347727
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
385
90
1213
334566
6007
8076
347727

Your IP: 3.236.237.61
2023-09-22 17:34
© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Nakcrub

Please publish modules in offcanvas position.