ภาพบรรยากาศ ทอดผ้าสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติธรรม 2022

Print

#ยอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติธรรม
วัดพุทธาราม ลีดส์ ประเทศอังกฤษ
ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
✨ วันอาทิตย์ ที่ 3กรกฎาคม 2565 | Sunday 3th, July 2022


เป็นจำนวน 2,219,700 บาท
( สองล้านสองแสนหนึ่งหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )


❖ ขอเชิญร่วมต่อยอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติธรรม
วัดพุทธาราม ลีดส์ ประเทศอังกฤษ
❖ เชิญร่วมแจ้งความประสงค์ เป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....

 

.
❖ #ร่วมบุญออนไลน์ที่เลขที่บัญชีของวัด
***ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี วัดพุทธาราม ลีดส์
หมายเลขบัญชี 776-0-08008-0
ติดต่อสอบถาม พระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาส โทร.0614198789